پوستر-فیلم-در-هفتاد-سل-اخیر
۲۳ بهمن

طراحی پوستر فیلم (پوستر تبلیغاتی فیلم ) و مزایای آن :

طراحی پوستر فیلم (پوسترتبلیغاتی فیلم ) ومزایای آن:     پوسترفیلم (پوستر تبلیغاتی فیلم ) یکی از مهمترین عناصر تبلیغات در عرصه فیلم و سینما است. بهترین پوسترهای فیلم ( پوسترتبلیغاتی فیلم ) نمادین هستند و مضامین موجود در فیلم را به نمایش نمیگذارند  بدون اینکه به آن متوسل شوند . برای تهیه یک پوستر فیلم (پوستر تبلیغاتی فیلم ) از تصاویر یا از شخصیت اصلی فیلم یا یک گرافیک ساده استفاده میشود . این ترکیب با یک طرح چشم نوازبرای پوستر فیلم ( پوستر تبلیغاتی فیلم )  ، میتواند روشی فوق العاده موثر برای جلب توجه و ایجاد علاقه ی به یکباره باشد. اولین …

ادامه مطلب